Fly By Night

Om flytepongtonger

Flytepontonene egner seg også meget godt til selvbygging av flytebrygge, i det de har flens hele veien rundt på toppen. Pongtongene er helstøpte i trykkluftform, hvilket gjør at flensen kan gjennomhulles uten fare for lekkasje inn i selve pongtongen.

10 års garanti

Polyethylen plaste brukes bl.a. i bensintanker, og er følgelig av en meget høy kvalitet. På grunn av denne høye kvaliteten og den nye støpe teknologien, har produktet 10 års fabrikkgaranti.

3x4 pongtong-seksjon

Egenskaper

Pongtongene er rundet i kantene, hvilket gjør at de også er velegnet til bruk i isfarvann. Det vil være behov for justering av fortøyning i vinterhalvåret.

En unik egenskap er at samme areal størrelse pongtong kan leveres i forskjellige høyder. Dette betyr at pongtonger med høyere oppdrift kan legges i hjørnene uten at konstuksjonen må forandres.

Også for selvbyggere

For selvbyggere kan vi tilby byggesett i alle stadier.

  1. Pongtonger
  2. Galvanisert stålramme (sveiset eller for bolting)
  3. Skruer/muttre
  4. Fortøyningspullerter
  5. Beslag
  6. Alt i treverk (pre-kappet)
  7. Beslag til gangvei

Om leveranse

Vi kan også tilby fix ferdig flytebrygge utført etter kundens ønske.

Vi sender over hele landet, og er i stand til å tilby rimelig transportløsning.

Fly By Night, Eilif Harbitz-Rasmussen
tlf: 99126655, mob: 48229866, fax: 56141129, epost: eilif@flybynight.no